top of page

הרשמה להרצאה - דורון אראל

שעה על גג העולם - המדריך להגשמת חלומות

סיפור הרפתקה מרתק של מי ששם את הכל על כפות המאזניים כדי להגשים את חלומו.

לצד סיפור הטיפוס והמאבק היום יומי על ההר מוצא אראל את ההקשרים אל ההתנהלות בדרך להצלחה בחייו של כל פרט או ארגון.

ב- 12 במאי 1992 הצליח דורון אראל לכבוש את פסגת האוורסט ולהיות הישראלי הראשון שטיפס על ההר הגבוה בעולם.

במהלך ההרצאה מתייחס דורון להגדרת המטרות, מנהיגות, חישוב סיכונים, עבודת צוות בתנאי לחץ, ושמירה על מוטיבציה גבוהה לאורך זמן ארוך. על הפשרות, המחיר, ועל היום שאחרי שעמדת שעה על גג העולם.

Mt. everest

דורון על פסגת הר האוורסט - 1992

bottom of page